1. ärlig

  ä`rlig adj. ~t ORDLED: är-lig
  Svensk ordbok
 2. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. kunna

  kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan ORDLED: kun-de SUBST.: kunnande (till 1)
  Svensk ordbok
 4. förena

  före´na verb ~de ~t, perf. part. ~d ibl. förent ORDLED: för-en-ar SUBST.: förenande, förening
  Svensk ordbok
 5. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 7. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 8. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok