1. Guntram-sägnen

    Guntram-sägnen, en sägentyp som fått sitt namn av att den äldsta versionen, i Paulus Diaconus ”Historia Langobardorum”, har merovingerkungen Gunthchramn (Guntram) som huvudperson.
  2. Mörsil

    Mörsil, f.d. församling i Åre kommun, Jämtland (Jämtlands län).