1. människohandel

  människohandel, brott som omfattar vissa förberedande åtgärder för att exploatera andra människor, oftast i syfte att tjäna pengar.

 2. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 3. förskingring

  förskingring, trolöshetsbrott som innebär att någon som fått egendom i besittning för annans räkning, med skyldighet att utgiva eller redovisa denna, tillägnar sig egendomen eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter till vinning för sig själv och skada för rätte ägaren.

 4. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
 5. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.

 6. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.
 7. misskreditering

  misskreditering, som juridisk term en typ av otillbörlig marknadsföring mot vilken ingripande kan ske enligt marknadsföringslagen.
 8. simulering

  simulering, simulation, medvetet grundlös framställning av sjukdom eller skada, gjord i syfte att uppnå någon fördel, t.ex. sjukskrivning, skadestånd eller befrielse från militärtjänst.
 9. tvångsäktenskap

  tvångsäktenskap, tvångsgifte, äktenskap för vilket det saknas samtycke från minst en av parterna. 

 10. skenmål

  skenmål, skenanläggning , anläggning som utförs för att vilseleda motståndaren om ett förbands, en anläggnings etc. läge, gruppering, storlek m.m.