1. bedrägeri

  bedrägeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: be-dräg-eri-et
  Svensk ordbok
 2. retorik

  retori´k subst. ~en ORDLED: ret-or-ik-en
  Svensk ordbok
 3. förklä

  förklä´ äv. förklä´da verb förklädde förklätt, pres. förklär äv. förkläder ORDLED: för-kläd-er SUBST.: förklädande, förklädning; förklädnad
  Svensk ordbok
 4. beskrivning

  beskri´vning subst. ~en ~ar ORDLED: be-skriv-ning-en
  Svensk ordbok
 5. ljuga

  lju`ga verb ljög ljugit ljugen ljugna, pres. ljuger ORDLED: ljug-er SUBST.: ljugande; lögn
  Svensk ordbok
 6. psykologisk

  psykologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: psyko-log-isk
  Svensk ordbok
 7. blå

  blå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a
  Svensk ordbok
 8. galleri

  galleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: gall-eri-et
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok