1. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 2. tvillingparadoxen

  tvillingparadoxen, klockparadoxen , något vilseledande benämning på det fenomen, som innebär att om en av två tvillingar beger sig ut på rymdfärd kommer denne vid sin återkomst efter rymdresan att vara yngre än den kvarstannande tvillingen.
 3. människoexploatering

  människoexploatering, brott som omfattar exploatering av människor för vissa ändamål. 

 4. jinner

  jinner, turk. cin, demoner i islamisk tradition.
 5. fönsterlav

  fönsterlav, vitlav, Cladonia stellaris, art i gruppen busklavar.

 6. insiderbrott

  insiderbrott, brott som begås när någon som fått insiderinformation för egen del eller för någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör.
 7. anstiftan

  anstiftan, att uppsåtligen förmå någon att begå en brottslig gärning.
 8. taktik

  taktik, i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa motståndarens.
 9. rykte

  rykte, obekräftad, sann eller falsk berättelse.
 10. marknadsrätt

  marknadsrätt, den del av rättsordningen som har till uppgift att dra upp rättsliga gränser för företagens verksamhet på marknaden genom ramregler för företagens etablering, konkurrens, priser, marknadsföring, produkter, avtalsvillkor m.m.