1. falsk

  falsk, osann, motsats till sann.
 2. trollstav

  trollstav, symbol för magisk kraft, Arons stav omtalas redan i Bibeln (Andra Moseboken 7:8–12).
 3. spinndoktor

  spinndoktor, professionell rådgivare inom politiken.

 4. försvårande av skattekontroll

  försvårande av skattekontroll, brott enligt skattebrottslagen som innebär att man uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller skyldighet att upprätta och bevara räkenskaper och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.
 5. fiskarmård

  fiskarmård, Martes pennanti , art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 6. Gilbert Ryle

  Ryle, Gilbert, 1900–76, brittisk filosof, professor i Oxford 1945–68 och redaktör för tidskriften Mind 1948–71.
 7. Erik Ninn-Hansen

  Ninn-Hansen, Erik, 1922–2014, dansk politiker (Konservative Folkeparti), ledamot av Folketinget 1953–94, talman 1989; försvarsminister 1968–71, finansminister 1971 och justitieminister 1982–89.
 8. pharming

  pharming, olika former av IT-brottslighet som går ut på att omdirigera trafiken från en webbplats till en annan.
 9. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 10. terminologimissbruk

  terminologimissbruk, användning av ord och uttryck i annan betydelse än den korrekta i syfte att vilseleda.