1. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.

 2. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 3. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 4. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, allmänspråklig benämning på sådana brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 5. avdunstning

  avdunstning, omvandling av ett ämne från fast eller flytande fas till gasfas.
 6. vilseledande marknadsföring

  vilseledande marknadsföring, detsamma som otillbörlig marknadsföring.
 7. vilseledande till tvångsäktenskapsresa

  vilseledande till tvångsäktenskapsresa, brott då en person luras att resa utomlands för att tvingas gifta sig. 

 8. grönmålning

  grönmålning, gröntvättning, engelska greenwashingbenämning på när företag eller organisationer framställer sig som miljövänliga i sin marknadsföring samtidigt som verksamheten har en mer eller mindre negativ miljöpåverkan.

 9. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

 10. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.