1. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.
 2. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 3. människohandel

  människohandel, brott som omfattar vissa förberedande åtgärder för att exploatera andra människor, oftast i syfte att tjäna pengar.

 4. misskreditering

  misskreditering, som juridisk term en typ av otillbörlig marknadsföring mot vilken ingripande kan ske enligt marknadsföringslagen.
 5. svarta pengar

  svarta pengar, pengar under bordet, i allmänt språkbruk belopp som inte redovisas öppet vid en affärsuppgörelse, ofta i avsikt att vilseleda skattemyndigheterna.
 6. tvillingparadoxen

  tvillingparadoxen, klockparadoxen , något vilseledande benämning på det fenomen, som innebär att om en av två tvillingar beger sig ut på rymdfärd kommer denne vid sin återkomst efter rymdresan att vara yngre än den kvarstannande tvillingen.
 7. jinner

  jinner, turk. cin, demoner i islamisk tradition.
 8. människoexploatering

  människoexploatering, brott som omfattar exploatering av människor för vissa ändamål. 

 9. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.

 10. kärnvapenkrig

  kärnvapenkrig kan uppstå antingen som ett led i ett medvetet politiskt beslut eller som ett resultat av misstag och tekniska fel, särskilt under en akut krissituation.