1. sirap

  si´rap subst. ~en ORDLED: sirap-en
  Svensk ordbok
 2. ömsom

  öm`som konj. ORDLED: öms-om
  Svensk ordbok
 3. nattvard

  natt`vard subst. ~en ~er ORDLED: natt--vard-en
  Svensk ordbok
 4. dimmig

  dimm`ig adj. ~t ORDLED: dimm-ig
  Svensk ordbok
 5. gravenstein

  gra`venstein [-stejn el. -ʃtajn ljust sj-ljud] subst. ~en ~er el. gra`vensteiner [-stejn- el. -ʃtajn- ljust sj-ljud] ~n, plur. ~ ORDLED: graven-stein-en, graven-stein-ern
  Svensk ordbok
 6. tulla

  tull`a verb ~de ~t ORDLED: tull-ar SUBST.: tullande, tullning
  Svensk ordbok
 7. krus

  1krus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krus-et
  Svensk ordbok
 8. bar

  2bar subst. ~en ~er ORDLED: bar-en
  Svensk ordbok
 9. pimpla

  pim`pla verb ~de ~t ORDLED: pimpl-ar SUBST.: pimplande, pimpling (till 1)
  Svensk ordbok
 10. grumlig

  grum`lig adj. ~t ORDLED: gruml-ig
  Svensk ordbok