1. årgång

  å`rgång subst. ~en ~ar ORDLED: år--gång-en
  Svensk ordbok
 2. svirra

  svirr`a verb ~de ~t ORDLED: svirr-ar SUBST.: svirrande; svirr
  Svensk ordbok
 3. ackompanjera

  ackompanje´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-komp-anj-er-ar SUBST.: ackompanjerande, ackompanjering; ackompanjemang
  Svensk ordbok
 4. rapp

  3rapp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rapp-et
  Svensk ordbok
 5. ila

  i`la verb ~de ~t ORDLED: il-ar SUBST.: ilande, ilning (till 2)
  Svensk ordbok
 6. viola

  viola [-å´la äv. -å`la] subst. ~n violor ORDLED: viol-an
  Svensk ordbok
 7. utsläpp

  u`tsläpp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--släpp-et
  Svensk ordbok
 8. mjuk

  mjuk adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. fyllig

  fyll`ig adj. ~t ORDLED: fyll-ig
  Svensk ordbok
 10. alkohol

  alkohol [al`- äv. -hå´l] subst. ~en ~er ORDLED: alko-hol-en
  Svensk ordbok