1. syra

  1sy`ra subst. ~n syror ORDLED: syr-an
  Svensk ordbok
 2. förvandla

  förvan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-vandl-ar SUBST.: förvandlande, förvandling
  Svensk ordbok
 3. flaska

  flas`ka subst. ~n flaskor ORDLED: flask-an
  Svensk ordbok
 4. fat

  fat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fat-et
  Svensk ordbok
 5. hälla

  1häll`a verb hällde hällt, pres. häller ORDLED: häll-er SUBST.: hällande, hällning
  Svensk ordbok
 6. kaffe

  kaff`e subst. ~t ORDLED: kaff-et
  Svensk ordbok
 7. blomma

  1blomm`a subst. ~n blommor ORDLED: blomm-an
  Svensk ordbok
 8. tömma

  tömm`a verb tömde tömt, pres. tömmer ORDLED: tömm-er SUBST.: tömmande, tömning
  Svensk ordbok
 9. gjuta

  gju`ta verb göt gjutit gjuten gjutna, pres. gjuter ORDLED: gjut-er SUBST.: gjutande, gjutning (till 2)
  Svensk ordbok
 10. spetsa

  spet`sa verb ~de ~t ORDLED: spets-ar SUBST.: spetsande, spetsning
  Svensk ordbok