1. vän

  1vän´ subst. ~nen ~ner ORDLED: vänn-en
  Svensk ordbok
 2. typ

  typ subst. ~en ~er ORDLED: typ-en
  Svensk ordbok
 3. sur

  sur adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. äpple

  äpp`le subst. ~t ~n ORDLED: äppl-et
  Svensk ordbok
 5. ställe

  ställ`e subst. ~t ~n ORDLED: ställ-et
  Svensk ordbok
 6. rund

  1rund adj. runt
  Svensk ordbok
 7. system

  syste´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; förk. för systembolag (endast 3) ORDLED: syst-em-et
  Svensk ordbok
 8. fin

  fin adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. pil

  pil subst. ~en ~ar ORDLED: pil-en
  Svensk ordbok
 10. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok