1. vinthundar

  vinthundar, grupp hundraser som kännetecknas av smidig, elegant kroppsbyggnad och sprintersnabbhet.
 2. vinterkräksjuka

  vinterkräksjuka, smittsam mag–tarminflammation (gastroenterit) som förekommer främst under den kalla årstiden och som ger diarré och kräkningar.

 3. vintergrönor

  vintergrönor, Vinca , släkte oleanderväxter med fem arter krypande halvbuskar eller fleråriga örter i Europa, västra Asien och norra Afrika.
 4. vindikation

  vindikation, juridisk term för att någon fråntas äganderätten till ett föremål, t.ex. att efter köp av ett föremål från annan än ägaren nödgas avstå detta till rätte ägaren.
 5. Vincent

  Vincent, Vincentz, mansnamn, av latinets Vincentius, en avledning av latinets vincens ’segrande’.
 6. vinylplast

  vinylplast, plast baserad på vinylpolymerer eller vinylsampolymerer.

 7. vindhastighet

  vindhastighet, i allmänhet luftens rörelsehastighet i horisontell led.
 8. Vincenzo Bellini

  Bellini, Vincenzo, 1801–35, italiensk kompositör, tillsammans med Donizetti den främste företrädaren för den tidiga italienska operaromantiken.
 9. -vin

  -vin, ortnamnsefterled som i Sverige har en tydlig västlig utbredning.
 10. vin

  2vin subst. ~et ORDLED: vin-et
  Svensk ordbok