1. jordlöss

  jordlöss, Zoraptera, ordning insekter som är utbredd i världens tropiska och varmtempererade områden (inte Europa) och omfattar ca 30 arter, alla i släktet Zorotypus.
 2. lysmaskar

  lysmaskar, Lampyridae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 2 000 arter.

 3. sockerlönn

  sockerlönn, Acer saccharum, art i familjen kinesträdsväxter.
 4. skogsalm

  skogsalm, Ulmus glabra ssp. glabra, underart av växtarten alm som i Sverige förekommer norrut till Dalarna och Gästrikland.
 5. svarthäger

  svarthäger, Egretta ardesiaca, art i fågelfamiljen hägrar.
 6. kamgräsfjäril

  kamgräsfjäril, Coenonympha pamphilus, art i familjen praktfjärilar.
 7. hjortfluga

  hjortfluga, älgfluga, Lipoptena cervi, art i insektsfamiljen lusflugor.
 8. maraboustork

  maraboustork, Leptoptilos crumeniferus, art i fågelfamiljen storkar.
 9. kalkongam

  kalkongam, Cathartes aura, art i fågelfamiljen kondorer.
 10. flygmyra

  flygmyra, vingad drottning eller hane av myror.