1. yrfän

  yrfän, äldre benämning på insekter, i synnerhet vingade insekter.
 2. Edmund Sparmann

  Sparmann, Edmund, 1888–1951, österrikisk flygare och flygplanskonstruktör, verksam i Sverige från 1919, dit han kom för att förevisa sin konstruktion Phönix, vilken antogs som arméns flygväsendes första jaktflygplan (J 1).
 3. Saab AB

  Saab AB, Stockholm, högteknologisk internationell verkstadskoncern med systemlösningar, tjänster och produkter inom försvar, flyg och samhällssäkerhet, med huvuddelen av utveckling och produktion i Sverige.
 4. lönn

  lönn, skogslönn, svensk lönn, Acer platanoides, art i familjen kinesträdsväxter.
 5. pompelmus

  pompelmus, paradisäpple, Citrus maxima, art i familjen vinruteväxter.
 6. nattsländor

  nattsländor, braxenflugor, laxmyggor, Trichoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 7 000 arter, varav 220 i Sverige.
 7. dandyism

  dandyism, en på raffinerad njutning inställd livsform med dandyn i centrum.
 8. fjällabb

  fjällabb är en art i fågelfamiljen labbar.
 9. gynandromorfi

  gynandromorfi, genetiskt fenomen där vissa delar av individen är honliga och andra hanliga.
 10. fisktärna

  fisktärna är en fågel.