1. mouches volantes

  mouches volantes, små rörliga grumlingar i ögats glaskropp.
 2. volang

  volang, garnering på klädesplagg i form av en rynkad, veckad eller rundskuren tygremsa av varierande bredd, ibland av spets eller annat tunt material.
 3. glaskroppsgrumlingar

  glaskroppsgrumlingar, förändringar i ögats glaskropp.
 4. passevolans

  passevolans, militärt underhållssystem som innebar att befälet mot ersättning åtog sig att helt eller delvis svara för truppens utrustning, i äldre tider även för dess rekrytering.
 5. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 6. Romain Gary

  Gary (egentligen Kacew), Romain, 1914–80, fransk författare och diplomat, född i Vilna (nuvarande Vilnius) i Ryssland.
 7. ambulans

  ambulans, i nutida språk ett motorfordon som är avsett och utrustat för vård och transport av sjuka och skadade och som får registreras som utryckningsfordon.
 8. volang

  volang´ subst. ~en ~er ORDLED: vol-ang-en
  Svensk ordbok