1. Koggmuseet

  Koggmuseet, Malmö, museum 2004–09 med två seglingsdugliga fullskalekopior av medeltida koggar vid kaj samt en historisk utställning.
 2. Catharina Ingelman-Sundberg

  Ingelman-Sundberg, Catharina, född 1948, författare och journalist.
 3. vrakutprickning

  vrakutprickning, utmärkning av trafikstörande vrak till sjöss.
 4. skräda

  skräda, skilja det användbara eller goda från det onyttiga eller dåliga, t.ex. sikta mjöl eller särskilja kvaliteter av malm (jämför skrädkaka och skrädning).
 5. Nürnbergprocessen

  Nürnbergprocessen, internationell rättegång mot nazistiska krigsförbrytare efter andra världskriget.
 6. boj

  boj, inom sjöfarten en flytkropp av trä, plast eller metall, förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller för förtöjning av fartyg och båtar.
 7. Herzogin Cecilie

  Herzogin Cecilie, segelfartyg, åländsk fyrmastad bark om 4 350 ton dödvikt.
 8. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 9. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 10. Fotevik

  Fotevik, havsvik i sydvästra Skåne, öster om Skanör.