1. marinarkeologi

  marinarkeologi, maritim arkeologi, specialiserat forskningsområde inom arkeologin med syfte att studera maritima lämningar från förhistorisk och historisk tid.
 2. Resande man

  Resande man, örlogsfartyg sjösatt 1659 och förlist i november 1660 vid Landsort i Stockholms södra skärgård.
 3. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 4. skeppsbyggnad

  skeppsbyggnad, konsten och vetenskapen att konstruera och bygga skepp.
 5. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 6. vrakgods

  vra`kgods subst. ~et ORDLED: vrak--gods-et
  Svensk ordbok
 7. vrakeka

  vra`keka subst. ~n vrakekor ORDLED: vrak--ek-an
  Svensk ordbok
 8. ringvrak

  ring`vrak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ring--vrak-et
  Svensk ordbok
 9. sillvrakning

  sill`vrakning subst. ~en ORDLED: sill--vrak-ning-en
  Svensk ordbok
 10. vrakjärn

  vra`kjärn subst. ~et ORDLED: vrak--järn-et
  Svensk ordbok