1. vredgas

  vred`gas verb vredgades vredgats ORDLED: vredg-as SUBST.: vrede
  Svensk ordbok
 2. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.
 3. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 4. Midas

  Midas (grekiska), namn på kungar i Frygien. Den mest kände var son till Gordios, härskade troligen 738–696 f.Kr. och sände gåvor till Delfi.
 5. vredgad

  vred`gad adj. vredgat ORDLED: vredg-ad
  Svensk ordbok
 6. Jaime Gil de Biedma

  Gil de Biedma, Jaime, 1929–90, spansk författare.
 7. Angela Figuera Aymerich

  Figuera Aymerich, Angela, 1902–84, spansk författare.
 8. Atalante

  Atalante, i grekisk myt en jägarinna, som deltog i jakten på det kalydoniska vildsvinet.
 9. Edward Lewis Wallant

  Wallant, Edward Lewis, 1926–62, amerikansk författare.
 10. Blas de Otero

  Otero, Blas de, 1916–79, spansk författare.