1. Elias Martin

  Martin, Elias, 1739–1818, konstnär, professor vid Konstakademien 1785–1814.
 2. ALMA

  ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radioastronomiskt teleskop i Atacamaöknen i Chile och det största i sitt slag.

 3. Proxima Centauri

  Proxima Centauri, Alfa Centauri C, den närmaste kända stjärnan utanför solsystemet, avstånd 4,24 ljusår.

 4. Fontainebleau

  Fontainebleau, stad i Île-de France, norra Frankrike, strax sydöst om Paris.

 5. vedutamåleri

  vedutamåleri, vedut(t), målad eller tecknad, topografiskt relativt korrekt landskaps- eller stadsskildring med figurer, i motsats till mer eller mindre fria fantasier ( capriccio).
 6. Efesos

  Efesos, antik stad på Mindre Asiens västkust, ursprungligen vid floden Kaystros (Küçük Menderes) mynning, nu 10 km inåt land.
 7. Death Valley

  Death Valley, dalgång i sydöstra Kalifornien, USA, 125 km lång och upp till 25 km bred.
 8. obelisk

  obelisk, till sin genomskärning fyrkantig, uppåt avsmalnande stenpelare, upptill avslutad av en liten pyramid.
 9. ESO

  ESO, European Southern Observatory, Europeiska sydobservatoriet, mellanstatlig europeisk organisation för astronomisk forskning.

 10. Island

  Island, stat i Nordatlanten.