1. Wadi ash-Shati

  Wadi ash-Shati, flod i mellersta Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 2. Wadi al-Hasa

  Wadi al-Hasa, flod i mellersta Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 3. Wadi al-Araba

  Wadi al-Araba, flod i sydvästra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 4. Wadi al-Batin

  Wadi al-Batin, flod i nordöstra Saudiarabien; för belägenhet se landskarta Saudiarabien.
 5. Wadi al-Malik

  Wadi al-Malik, flod i norra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 6. Wadi al-Farigh

  Wadi al-Farigh, flod i södra Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 7. Wadi al-Masila

  Wadi al-Masila, flod i östra Jemen; för belägenhet se landskarta Jemen.

 8. Wadi al-Jawf

  Wadi al-Jawf, flod i västra Jemen; för belägenhet se landskarta Jemen.

 9. Wadi al-Arish

  Wadi al-Arish, flod på Sinaihalvön i nordöstra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.
 10. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.