1. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.

 2. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 3. Imre Nagy

  Nagy, Imre, 1896–1958, ungersk politiker, regeringschef under Ungernrevolten.
 4. alliansfrihet

  alliansfrihet betyder att ett land inte ingår i större militära samarbeten som till exempel NATO.
 5. Ludvík Svoboda

  Svoboda, Ludvík, 1895–1979, tjeckoslovakisk militär och politiker, president 1968–75.
 6. Walter Ulbricht

  Ulbricht, Walter, 1893–1973, tysk politiker, Östtysklands (DDR:s) ”skapare”.
 7. Artonnationerskommittén

  Artonnationerskommittén, engelska Eighteen-Nation Committee on Disarmament ( ENCD), kommitté, bildad 20 december 1961 av FN:s generalförsamling.
 8. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.
 9. NATO

  NATO är en militär allians, alltså ett samarbete, mellan USA, Canada och många länder i Europa.
 10. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.