1. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 2. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 3. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 4. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 5. Ungern

  Ungern är ett land i mellersta Europa.

 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 8. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 9. flygbas

  flygbas, område där (militära) flygplan startar och landar, betjänas och skyddas.
 10. hotbild

  hotbild, föreställning om risker (även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en individ eller organisation kan sättas på spel.