1. Warszawapakten

  Warszawapakten var en militär allians, ett samarbete, mellan ett antal länder i Östeuropa och Centraleuropa där Sovjetunionen var det största och mest inflytelserika landet.

 2. östblocket

  östblocket kallades Sovjetunionen och de andra kommunistiska staterna som var allierade under kalla kriget.
 3. alliansfrihet

  alliansfrihet betyder att ett land inte ingår i större militära samarbeten som till exempel NATO.
 4. NATO

  NATO är en militär allians, alltså ett samarbete, mellan USA, Canada och många länder i Europa.
 5. Ungern

  Ungern är ett land i mellersta Europa.