1. Slovakien

  Slovakien, stat i Centraleuropa.

 2. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 3. Imre Nagy

  Nagy, Imre, 1896–1958, ungersk politiker, regeringschef under Ungernrevolten.
 4. Ludvík Svoboda

  Svoboda, Ludvík, 1895–1979, tjeckoslovakisk militär och politiker, president 1968–75.
 5. Walter Ulbricht

  Ulbricht, Walter, 1893–1973, tysk politiker, Östtysklands (DDR:s) ”skapare”.
 6. Artonnationerskommittén

  Artonnationerskommittén, engelska Eighteen-Nation Committee on Disarmament ( ENCD), kommitté, bildad 20 december 1961 av FN:s generalförsamling.
 7. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.
 8. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 9. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 10. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.