1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 5. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 6. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 7. flygbas

  flygbas, område där (militära) flygplan startar och landar, betjänas och skyddas.
 8. hotbild

  hotbild, föreställning om risker (även framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en individ eller organisation kan sättas på spel.
 9. spioneri

  spioneri, brott mot rikets säkerhet.
 10. kärnvapenstrategi.

  kärnvapenstrategi, militär strategi vilken omfattar planläggning av en kärnvapenarsenal som ett militärt medel för säkerhetspolitiska målsättningar.