1. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 2. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 3. Tjeckoslovakien

  Tjeckoslovakien, 1918–92 statsbildning i mellersta Europa; 127 899 km 2, 15,6 milj. invånare (1992).
 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. NATO

  NATO, North Atlantic Treaty Organisation, Atlantpaktens organisation.

 6. försvarsfrågan

  försvarsfrågan handlar om Sveriges behov av försvar.
 7. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.