1. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 2. östblocket

  östblocket kallades Sovjetunionen och de andra kommunistiska staterna som var allierade under kalla kriget.
 3. Andrej Gretjko

  Gretjko, Andrej, 1903–76, sovjetisk militär och politiker, armégeneral 1953.
 4. Ivan Konev

  Konev, Ivan,1897–1973, sovjetisk (rysk) militär, marskalk av Sovjetunionen 1944.
 5. Ivan Jakubovskij

  Jakubovskij, Ivan, 1912–76, sovjetisk militär och politiker.
 6. öst

  öst, maktpolitiskt samlingsbegrepp för Sovjetunionen och ett stort antal politiskt, ekonomiskt och militärt samarbetande kommunistpartistyrda stater 1945–90, då det internationella relationsmönstret dominerades av den s.k. öst–västkonflikten.
 7. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 8. Östeuropa

  Östeuropa, benämning på de länder i Europa, som under kalla kriget tillhörde den sovjetiska inflytelsesfären, ingick i Warszawapakten och hade en kommuniststyrd planekonomi.
 9. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 10. Ludvík Svoboda

  Svoboda, Ludvík, 1895–1979, tjeckoslovakisk militär och politiker, president 1968–75.