1. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 2. kalender

  kalender kan betyda två olika saker.
 3. länk

  länk, hyperlänk, inom datalogin en referens från en webbsida till en annan plats på samma webbsida eller till en annan webbsida.

 4. AltaVista

  AltaVista, sökmotor på internet, etablerad 1995 och avslutad 2013.

 5. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..

 6. tagg

  tagg, digital märkning av data för att underlätta sökning och bearbetning av information.

 7. VPN

  VPN, virtuellt privat nätverk, teknik för att skapa en säker anslutning till ett privat nätverk över ett publikt nätverk som internet.

 8. NPR

  NPR, tidigare National Public Radio, amerikansk ideell medieorganisation, grundad 1970 med huvudkontor i Washington D.C.
 9. pharming

  pharming, olika former av IT-brottslighet som går ut på att omdirigera trafiken från en webbplats till en annan.
 10. Internetadress

  internetadress, samlingsterm för olika typer av systematiskt byggda adresser som används på internet.