1. Civildepartementet

  Civildepartementet, del av Regeringskansliet senast 1983–96.
 2. Nordström & Thulin

  Nordström & Thulin, rederi grundat av skeppsmäklaren Carl David Nordström ( 1816–81) i Stockholm 1850.
 3. domännamn

  domännamn, datorteknisk term för adresser på internet.

 4. Hälsingland

  Hälsingland, landskap i Norrland.

 5. spoken web

  spoken web, World Wide Telecom Web, talad webb, internet som kan nås via GSM-telefon genom att lyssna på ljudfiler.

 6. Gillian Rubinstein

  Rubinstein, Gillian, född 1942, brittisk författare.

 7. CERN

  CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, European Laboratory for Particle Physics, internationell forskningsorganisation för partikelfysik på gränsen mellan Frankrike och Schweiz nära Genève.
 8. mattor

  mattor, golvbeläggningar av olika material.
 9. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.

 10. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.