1. Karolina Widerström

  Widerström, Karolina, 1856–1949, läkare.
 2. Wahlström & Widstrand

  Wahlström & Widstrand, egentligen AB Wahlström & Widstrand, bokförlag, Stockholm, grundat 1884 av Per Karl Wahlström (1860–1932) och Otto Wilhelm Widstrand (1856–1930).

 3. Anna Greta Wide

  Wide, Anna Greta, 1920–65, lyriker.
 4. Tim Berners-Lee

  Berners-Lee, Sir Tim, född 1955, brittisk tekniker, sedan 1994 chef för World Wide Web Consortium, som han även grundade.

 5. HTTP

  HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kommunikationsprotokoll som används på World Wide Web för överföring av bl.a. HTML-dokument och bildfiler.

 6. Världsnaturfonden WWF

  Världsnaturfonden WWF, World Wide Fund for Nature, tidigare World Wild Life Fund, ledande världsorganisation för naturvård, bildad 1961.
 7. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 8. WWW

  WWW är förkortning för World Wide Web.
 9. WWF

  WWF, förkortning för World Wide Fund for Nature, se Världsnaturfonden WWF.
 10. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.