1. Albin Widén

  Widén, Albin, 1897–1983, författare, arkivarie, pressombudsman i Arbetsmarknadsstyrelsen 1949–55.
 2. Pontus Widén

  Widén, Pontus, 1920–83, spelare och ledare i bandy.
 3. Sofia Widén

  Widén, Sofia, 1900–61, textilkonstnär, konstnärlig ledare för Licium 1930–51, dotter till Johan Widén.
 4. Johan Widén

  Widén, Johan, 1856–1933, ämbetsman, politiker (moderat-liberal), landssekreterare i Södermanlands län från 1895, landshövding i Jämtlands län 1906–23; statsråd augusti–november 1905; riksdagsman (andra kammaren) 1900–17, talman 1914–17.
 5. Sam Wide

  Wide, Samuel (Sam), 1861–1918, antikforskare, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia i Lund 1895–99 och i Uppsala från 1899.

 6. Edvin Wide

  Wide, Edvin, 1896–1996, medel- och långdistanslöpare.
 7. WWF

  WWF, förkortning för World Wide Fund for Nature, se Världsnaturfonden WWF.
 8. HTML

  HTML, hypertext markup language, märkordssystem för textdokument som skall presenteras på World Wide Web.
 9. Anders Widoff

  Widoff, Anders, född 1953, konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och Valand i Göteborg.
 10. Jonas Widgren

  Widgren, Jonas, 1944–2004, ämbetsman och politiker (socialdemokrat), son till skådespelaren Olof Widgren.