1. väckelsesång

  väckelsesång, den sångtradition som har utvecklats inom väckelse- och frikyrkorörelser alltsedan pietismen.
 2. SUNET

  SUNET, Swedish University Computer Network, organisation som driver och utvecklar det svenska universitetsdatornätet, ett rikstäckande optiskt fibernät för landets universitet och högskolor samt över hundra anslutna bibliotek, museer, forskningsrelaterade myndigheter samt institutioner.

 3. vidertryck

  vidertryck, grafisk term för trycket på andra sidan ( sekundasidan) av ett redan tryckt ark; se skön- och vidertryck.
 4. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 5. webbmästare

  webbmästare (engelska webmaster), webbansvarig, person som ansvarar för den tekniska driften av en tjänst på internets informationsnät World Wide Web.

 6. XML

  XML, extensible markup language, standard för strukturmärkning av textbaserade elektroniska dokument.
 7. AB Licium

  AB Licium, ateljé för kyrklig textil i Stockholm, grundad 1904 av Mimmi Börjeson och Agnes Branting.
 8. hypertext

  hypertext är text som innehåller länkar till andra texter.
 9. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 10. RDF

  RDF, engelska resource description format, modell för utbyte av data på World Wide Web.