1. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 2. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)
 3. Alperna

  Alperna, Europas mäktigaste bergssystem, bestående av ett brett bälte av bergskedjor, som sträcker sig i en 1 200 km lång båge från trakten av Nice och Genua vid Medelhavet norrut till Genèvesjön i Schweiz, därefter i nordöst–östlig riktning till trakten av Wien.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. Wilhelm Wien

  Wien, Wilhelm, 1864–1928, tysk fysiker, professor i Würzburg 1900–20 och i München 1920–28.
 6. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette, 1755–93, fransk drottning, 1770 gift med sedermera Ludvig XVI, dotter till det tysk-romerska kejsarparet Frans I och Maria Teresia.

 7. Isis

  Isis (egyptiska Eset eller Aset ’Tron[stol]’), egyptisk gudinna, vars kult och mysterier kom att utbreda sig över den antika världen.
 8. wienklassicism

  wienklassicism, musikalisk stilbenämning på de gemensamma dragen hos Haydn, Mozart och Beethoven (ibland även Schubert), alla verksamma i Wien.
 9. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.