1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. OPEC

  OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, Wien, organisation bildad 1960 i syfte att samordna de oljeexporterande staternas oljepolitik, främst i fråga om produktion och exportpriser.

 3. mode

  mode, uttryck för tidsandan och dess ideal, förmedlade genom framför allt klädedräkten.
 4. revolutionskrigen

  revolutionskrigen, sammanfattande benämning på de krig som Frankrike (och med Frankrike förbundna stater) förde mot skilda koalitioner 1792–1815, dvs. under franska revolutionen och Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I), de senare krigen även kallade Napoleonkrigen; jämför ruta koalitionskrigen.
 5. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 6. klassisk musik

  klassisk musik, musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv.
 7. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 8. februarirevolutionen

  februarirevolutionen var ett uppror som bröt ut i Paris 22 februari 1848.
 9. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 10. Frans Josef

  Frans Josef (tyska Franz Joseph), född 18 augusti 1830, död 21 november 1916, kejsare av Österrike 1848–1916, från 1867 även kung av Ungern.