1. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 2. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 3. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.

 4. Wiener Philharmoniker

  Wiener Philharmoniker, Wiens filharmoniska orkester, österrikisk symfoni- och operaorkester.
 5. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 6. Berlinfrågan

  Berlinfrågan, motsättningarna under kalla krigets tid om Berlin mellan västmakterna och östblocket.
 7. Frans Josef

  Frans Josef (tyska Franz Joseph), född 18 augusti 1830, död 21 november 1916, kejsare av Österrike 1848–1916, från 1867 även kung av Ungern.
 8. neodym

  neodym, metalliskt grundämne som tillhör lantaniderna i periodiska systemets grupp 3, sällsynta jordartsmetaller.
 9. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 10. koalitionskrigen

  koalitionskrigen, benämning på ett antal krig mellan Frankrike och mot denna makt riktade allianser, se textruta.