1. belägringsmynt

  belägringsmynt, mynt som tillverkats i en belägrad stad eller fästning för att tillfredsställa behovet av betalningsmedel.
 2. Karl I

  Karl I, 1887–1922, kejsare av Österrike och (som Karl IV) kung av Ungern 1916–18, brorsons son till kejsar Frans Josef.
 3. Otto Olsson

  Olsson, Otto, 1879–1964, tonsättare och organist.
 4. myntkabinett

  myntkabinett, benämning på en i regel offentlig samling av mynt, medaljer och andra numismatiska objekt.
 5. Hans Rott

  Rott, Hans, 1858–84, österrikisk tonsättare.
 6. Gregor von Rezzori

  Rezzori, Gregor von, 1914–98, österrikisk författare och skådespelare.
 7. Johann Gregorius Gregor Höroldt

  Höroldt ( Herold), Johann Gregorius ( Gregor), 1696–1775, porslinsmålare, ledare för Meissens målarateljé från 1720, 1731 utsedd till fabrikens produktionschef.
 8. Michael Thalheimer

  Thalheimer, Michael, född 1965, tysk regissör.
 9. Erik Scavenius

  Scavenius, Erik, född 13 juni 1877, död 29 november 1962, dansk diplomat, godsägare och politiker (Radikale Venstre), utrikesminister i Zahles ministärer 1909–10 och 1913–20 samt i samlingsregeringen 1940–42, stats- och utrikesminister 1942–43; medlem av Landstinget (riksdagens första kammare) 1918–20 och 1925–27; partiordförande 1922–24.
 10. Lars von Engeström

  von Engeström, Lars, 1751–1826, greve, diplomat och ämbetsman; jämför släktartikel Engeström.