1. xantat

  xantat, xantogenat, salter av instabila xantinsyror med den allmänna formeln ROC(=S)SH, där R är en kolvätegrupp.

 2. Xanten

  Xanten, stad vid Rhens västra strand, ca 50 km nordväst om Düsseldorf i delstaten Nordrhein–Westfalen, Tyskland; 21 300 invånare (2004).
 3. koldisulfid

  koldisulfid, CS 2, färglös, lättantändlig, tung (densitet 1,26 kg/dm 3), starkt ljusbrytande och flyktig vätska (kokpunkt 46,3 °C).
 4. Norbert av Xanten

  Norbert av Xanten, född ca 1080, död 1134, tysk ordensgrundare, helgon.
 5. Premonstratensorden

  Premonstratensorden, Ordo Prae­mon­stratensis ( OPraem), korherreorden grundad 1120 av Norbert av Xanten.
 6. sugambrer

  sugambrer, sigambrer , forntida germanstam öster om Rhen vid Lippe.
 7. mineralteknik

  mineralteknik, tidigare benämning mineralberedning, teknik för förädling av mineral och bergarter till produkter och halvfabrikat.