1. xianbei

    xianbei , hsien-pi, sien-pi, historisk, löst organiserad centralasiatisk stamfederation, möjligen av mongolisk tillhörighet.
  2. Xiongnu

    Xiongnu, Hsiung-nu, historisk centralasiatisk stamfederation, som under 200-talet f.Kr. grundlade ett mäktigt nomadimperium vid Kinas nordgräns.
  3. Mongoliet

    Mongoliet, stat i inre Asien mellan Ryska federationen i norr och Kina i söder.