1. hyenor

  hyenor är en grupp rovdjur i främst Afrika som påminner lite om hundar.
 2. lommar

  lommar, Gaviidae, enda familjen i ordningen lomfåglar omfattande ett enda släkte, Gavia.

 3. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 4. Arto Paasilinna

  Paasilinna, Arto, 1942–2018, finsk författare.

 5. yl

  yl subst. ~et ORDLED: yl-et
  Svensk ordbok
 6. yla

  y`la verb ~de ~t ORDLED: yl-ar SUBST.: ylande, ylning; yl
  Svensk ordbok
 7. jämra

  jäm`ra verb ~de ~t ORDLED: jämr-ar SUBST.: jämrande; jämmer
  Svensk ordbok
 8. schakal

  schaka´l äv. sjaka´l subst. ~en ~er ORDLED: schak-al-en, sjak-al-en
  Svensk ordbok
 9. varg

  varg [va´rj] subst. ~en ~ar ORDLED: varg-en
  Svensk ordbok