1. ympning

  ympning, inom kemin en metod att häva kristallisationshämning (t.ex. övermättning eller underkylning av en flytande fas) genom att till en sådan lösning eller smälta föra partiklar av den fas som skall kristalliseras.
 2. rosenregn

  rosenregn, + Laburnocytisus adamii, ymphybrid i familjen ärtväxter.
 3. okulering

  okulering, ympningsmetod för sorter av fruktträd, rosor, syrener m.fl. vedartade prydnadsväxter.
 4. shiitakesvamp

  shiitakesvamp, Lentinula edodes, art hattsvamp i basidsvampsordningen Agaricales.
 5. klonarkiv

  klonarkiv, en samling av vegetativt förökade individer.
 6. fröförsörjning

  fröförsörjning, säkring av tillgången på frö.
 7. apelsin

  apelsin, Citrus × aurantium Sinensis-gruppen (synonym Citrus × sinensis), sortgrupp i familjen vinruteväxter.
 8. fermentor

  fermentor, en reaktor i vilken man odlar mikroorganismer.
 9. kristallisation

  kristallisation, bildning av en fast, kristallin fas, oftast ur lösning eller smälta.
 10. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.