1. rabies

  rabies, vattuskräck, hydrofobi, hundgalenskap, i regel dödlig infektionssjukdom hos alla däggdjur, inklusive människa, som orsakas av ett virus i gruppen lyssavirus.
 2. Brad Mehldau

  Mehldau, Bradford (Brad), född 1970, amerikansk jazzmusiker (pianist och kompositör).

 3. franska viner

  franska viner. Frankrike är en av världens största vinproducenter, och fransmännen hör till världens flitigaste vinkonsumenter.
 4. ympkvist

  ym`pkvist subst. ~en ~ar ORDLED: ymp--kvist-en
  Svensk ordbok
 5. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 6. italienska viner

  italienska viner. Italien har ett bredare spektrum av vintyper än något annat land.

 7. ympstam

  ym`pstam subst. ~men ~mar ORDLED: ymp--stamm-en
  Svensk ordbok
 8. ymptvång

  ym`ptvång subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymp--tvång-et
  Svensk ordbok
 9. koppympning

  koppympning [kåp`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kopp--ymp-ning-en
  Svensk ordbok
 10. ympningsplikt

  ym`pningsplikt subst. ~en ORDLED: ymp-nings--plikt-en
  Svensk ordbok