1. ympkvist

  ympkvist, detsamma som ymp.
 2. ympkvist

  ym`pkvist subst. ~en ~ar ORDLED: ymp--kvist-en
  Svensk ordbok
 3. graft

  graft, vävnad eller organ (t.ex. hud, hornhinna, njure) eller konstgjort material (t.ex. kärlprotes) som opereras in på en patient.
 4. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 5. ympning

  ympning, metod att på ett träd inplacera kvistar av en eller flera andra växtsorter, mestadels av fruktträd.
 6. oligoklonal

  oligoklonal, adjektiv som anger att en grupp levande organismer består av mindre grupper av sinsemellan genetiskt identiska individer som via delning kommer från en organism.
 7. homograft

  homograft, organ, vävnad eller celler som tagits från en individ och inopererats (transplanterats) på en annan individ av samma art, t.ex. njure, hjärtklaff eller hornhinna tagen från en avliden person och flyttad till en annan person.
 8. skarvympning

  skarvympning, läggympning, form för ympning av grundstammar i plantskolorna, för omympning av fruktträd och för komplettering med en eller flera sorter i ett grenparti med smala grenar.

 9. barkympa

  bar`kympa verb ~de ~t ORDLED: bark--ymp-ar SUBST.: barkympande, barkympning
  Svensk ordbok
 10. ympsnitt

  ym`psnitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymp--snitt-et
  Svensk ordbok