1. korporation

  korporation, facklig sammanslutning av personer med samma yrke.
 2. Bill Cosby

  Cosby, William (Bill), född 1937, amerikansk skådespelare.

 3. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 4. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 5. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 6. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 7. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 8. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 9. diakon

  diakon, en tjänst eller ett ämbete i den kristna kyrkan.
 10. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.