1. dominera

  domine´ra verb ~de ~t ORDLED: dom-in-er-ar SUBST.: dominerande; dominans
  Svensk ordbok
 2. kvinnlig

  kvinn`lig adj. ~t ORDLED: kvinn-lig
  Svensk ordbok
 3. orka

  orka [år`-] verb ~de ~t ORDLED: ork-ar SUBST.: ork
  Svensk ordbok
 4. intellektuell

  intellektuell´ adj. ~t ORDLED: intel-lektu-ell
  Svensk ordbok
 5. burskap

  bu`rskap subst. ~et ORDLED: bur-skap-et
  Svensk ordbok
 6. inlaga

  in`laga subst. ~n inlagor ORDLED: in--lag-an
  Svensk ordbok
 7. specialist

  specialis´t subst. ~en ~er ORDLED: speci-al-ist-en
  Svensk ordbok
 8. fuska

  fus`ka verb ~de ~t ORDLED: fusk-ar SUBST.: fuskande; fusk
  Svensk ordbok
 9. ansvar

  an`svar subst. ~et ORDLED: an--svar-et
  Svensk ordbok
 10. kår

  kår subst. ~en ~er ORDLED: kår-en
  Svensk ordbok