1. vaktmästare

  vak`tmästare subst. ~n äv. vaktmästarn, plur. ~, best. plur. vaktmästarna ORDLED: vakt--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 2. skrå

  1skrå subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: skrå-et
  Svensk ordbok
 3. bifall

  bi`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--fall-et
  Svensk ordbok
 4. åklagare

  å`klagare subst. ~n äv. åklagarn, plur. ~, best. plur. åklagarna ORDLED: å--klag-ar-en
  Svensk ordbok
 5. åtal

  å`tal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: å--tal-et
  Svensk ordbok
 6. praktik

  prakti´k subst. ~en ORDLED: prakt-ik-en
  Svensk ordbok
 7. visir

  2visi´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vis-ir-et
  Svensk ordbok
 8. art

  a´rt subst. ~en ~er ORDLED: art-en
  Svensk ordbok
 9. idrott

  i`drott subst. ~en ~er ORDLED: idrott-en
  Svensk ordbok
 10. handikapp

  handikapp [han´d- äv. han`d-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: handi-kapp-et
  Svensk ordbok