1. praktisera

  praktise´ra verb ~de ~t ORDLED: prakt-is-er-ar SUBST.: praktiserande, praktisering
  Svensk ordbok
 2. 2må verb, pres., pret. ~tte
  Svensk ordbok
 3. pojke

  pojke [påj´ke el. påj`ke] subst. ~n pojkar ORDLED: pojk-en
  Svensk ordbok
 4. titel

  titel [tit´-, ti´t- äv. ti`t-] subst. ~n titlar ORDLED: titl-ar
  Svensk ordbok
 5. borgerlig

  borgerlig [bår`jer-] adj. ~t ORDLED: borg-er-lig
  Svensk ordbok
 6. mästare

  mäs`tare subst. ~n äv. mästarn, plur. ~, best. plur. mästarna ORDLED: mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 7. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 8. klass

  klass subst. ~en ~er ORDLED: klass-en
  Svensk ordbok
 9. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 10. verk

  verk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-et
  Svensk ordbok