1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. musik

  musik är en konstform där ljud framställs med rösten eller med hjälp av musikinstrument. 

 3. skråväsen

  skråväsen är ett sätt att organisera hantverk.
 4. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.
 5. fackförening

  fackförening, även kallat fack, är en förening för människor som arbetar på samma arbetsplats eller i samma bransch ( fackförbund).
 6. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 7. Ellen Key

  Ellen Key var en författare och lärare som kämpade för yttrandefrihet och kvinnans rättigheter.
 8. astronom

  astronom är en person som i sitt yrke studerar himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
 9. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 10. sedvanerätt

  sedvanerätt är regler som ska följas trots att de inte är skrivna i lagar.