1. funktionshinder

  funktionshinder är något som hindrar eller gör det svårt när en person vill göra något.

 2. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring innebär att den som inte har något arbete ändå kan få pengar.
 3. ritning

  ritning är en skalenlig teckning av ett föremål som visar dess form, proportioner och dimensioner.
 4. hantverk

  hantverk är ett sätt att framställa varor.
 5. civil

  civil är i den vanligaste betydelsen motsatsen till militär.
 6. skräddare

  skräddare är ett yrke där man syr och ändrar kläder.
 7. brandman

  brandman är en person som har som yrke att bekämpa bränder eller medverka i annan räddningsverksamhet.
 8. kärande

  kärande är den person i en rättegång som begär något av motparten.
 9. nationell minoritet

  nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått särskilda rättigheter i ett land.

 10. praktik

  praktik är övning i ett yrke som man håller på att lära sig.