1. läkare

  läkare är en person som har till yrke att bota sjuka människor, återställa skadade och hålla människor friska.
 2. skomakare

  skomakare är ett yrke där man tillverkar skor för hand och reparerar skor.
 3. forskare

  forskare är en person som i sitt yrke ägnar sig åt vetenskap, se forskning.
 4. Kirgizistan

  Kirgizistan är ett land i Centralasien.

 5. gesäll

  gesäll är en person som fått utbildning inom ett hantverk och som gjort ett gesällprov för att visa vad han eller hon lärt sig.
 6. sömnad

  sömnad är ett sätt att använda nål och tråd för att sätta ihop eller dekorera textila material.
 7. mästare

  mästare är en person som är mycket kunnig inom ett hantverk och som har gjort ett mästarprov för att visa vad han eller hon kan.
 8. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 9. tapetserare

  tapetserare är en person som har som yrke att klä möbler.
 10. gästgiveri

  gästgiveri var förr en lokal vid allmänna vägar i staden och på landet.